Home Organisatie Monumenten Activiteiten Terugblik Weblinks Contact Zoeken
 7. Niehove

De dominee woonde oorspronkelijk op de Ipkemaheerd, een pastorie boerderij. In 1910 werd de heerd afgebroken en bouwde men aan de overkant van de weg een nieuwe pastorie (8). De koster woonde aan het Kerkepad (9). In zijn huis was oorspronkelijk ook de school gevestigd. In 1898 kwam er een nieuwe school aan de Rikkerdaweg (9). In 1938 werd de school gesloten omdat er te weinig leerlingen waren.
Aan de Kloosterstraat was het ’t klooster (8), een langgerekt gebouwtje met drie kleine woningen waar behoeftige gezinnen door de diaconie werden ondergebracht.

De Eisseshof (13) was lange tijd niet het enige café in het dorp. In het blauwe huuske, dat op de hoek van de Kerkstraat en de Kloosterstraat stond, was een stil kroegje waar tot zeer laat in de nacht nog gedronken kon worden. En aan de Rikkerdaweg bij de ingang van het dorp stond café Doesburg (13).
In Niehove waren in 1840 nog drie molens (14). Aan het Molenpad stond tot 1890 een standenmolen. Het molenhuis, dat nog steeds aanwezig is, was tevens bakkerij. Er tegenover stond de sarrieshut. De sarries, een verbastering van het Franse commissaire, werd door het bestuur van het gebied aangesteld. Hij inde belasting van iedereen die bij de molen zijn graan kwam malen en meel mee terug nam.
De smederij (12) was op de hoek van de Kerkstraat en de Smidsweg. Later stond hier ook de benzinepomp van het dorp.

Het transport van en naar het dorp ging per schip of door de bodediensten. Tot het laatst van de 19e eeuw gebeurde dat per hondenkar, later met paard en wagen. Pas in 1930 reed de eerste vrachtautodienst naar Groningen.
Aan de Kloosterweg op de hoek van de Kerkstraat was het bedrijf van de boderijder Abel Numan (15). In dit huis ligt de oorsprong van het transportbedrijf Bok. Daarnaast lag het huisje van Menno van der Woude. Hij haalde met zijn hondenkar schillen en lompen op.

De beurtschippers legden aan in de haven (16). Hier stond ook de pelmolen (14). De molen werd in 1958 gesloopt. Bij de haven werd de jaarlijkse kermis gehouden. De kermisattracties werden met de boot aangevoerd.