Home Organisatie Monumenten Activiteiten Terugblik Weblinks Contact Zoeken
 D. Niehove
Uit bodemvondsten is gebleken dat de geschiedenis van Niehove al zo’n 200 jaar voor onze jaartelling begint toen de eerste boeren zich hier vestigden. Zij bouwden hun woonhuizen op heuvels van plaggen, mest en huisvuil. Zo ontstonden de wierden. In de loop der tijd werden de wierden steeds groter en hoger. Ze groeiden aan elkaar waardoor er een heel dorp ontstond. Zo ontstond Suxwort, het huidige Niehove. De wierde had een radiale vorm met in het midden een centrale onbebouwde ruimte voor gemeenschappelijk gebruik. Daar omheen lagen de boerderijen. Na de komst van het christendom werd in het midden van de wierde de kerk gebouwd oorspronkelijk van hout. De huidige kerk werd in 1230 van steen opgetrokken.

Suxwort was oorspronkelijk de hoofdplaats van Humsterland. Daar zetelde de proost. Dit was een machtig man. Hij heerste in opdracht van de bisschop van Münster als kerkelijk en wereldlijk heer over zowel Humsterland, Langewold en Vredewold (het huidige Westerkwartier) als over Achtkarpselen.

Wandel eens door dit prachtige dorp en bedenk dan dat in het begin van de vorige eeuw het dorp gonsde van bedrijvigheid. In ieder voorhuis rond de Kerkstraat was wel een winkeltje gevestigd. En in het achterhuis was dan dikwijls ook nog een werkplaats. In 1910 had Niehove 21 winkels, waarvan 2 kruideniers, 2 slagers, 3 textielzaken, 2 schoenmakers en 3 café’s. In 1958 waren er nog 15 winkels over en nu…..stapt men in de auto en doet boodschappen in de stad.

Maar het café Eisseshof is er nog. Loop gerust even binnen.
De Eisseshof stamt uit de 17e eeuw. Vroeger werd het cafébedrijf gecombineerd met een kruidenierswinkel, een timmerbedrijf en een boerderij. Het had aanvankelijk alleen een benedenverdieping. Aan het eind van de 19e eeuw werd er voor de rijke boeren een bovenzaal gebouwd.