Home Organisatie Monumenten Activiteiten Terugblik Weblinks Contact Zoeken
 Fietstochten vanuit Oldehove
Route 1

• De fietsroute start bij de Nederlands hervormde kerk in Oldehove.
• We rijden in noordelijke richting door de Schoolstraat en slaan bij de provinciale weg (N982) rechtsaf, gaan na 100 meter linksaf en kiezen de Englumerweg richting Saaksum. We fietsen langs de Reitdiepdijk en passeren de wierde Englum. Deze wierde is grotendeels afgegraven maar is enkele jaren geleden weer aangevuld met slib uit het Reitdiep. De oude woonplaats ligt er nu weer gaaf bij. Het noordelijk deel van deze wierde is opgenomen in het tracé van de Reitdiepdijk.
• Vervolgens nemen een kijkje op de oude wierde Saaksum. We vervolgen de route, slaan bij de provinciale weg rechtsaf (de Barnwerderweg) en na ruim honderd meter over de brug meteen linksaf en fietsen langs het Oldehoofse kanaal richting Ezinge. Na circa 600 meter slaan we rechtsaf en rijden over de Oldijk.
• Deze weg is het restant van de oude bedijking van Middag. De eerste 300 meter heeft de weg nog duidelijk de vorm van een dijk. Men moet zich daarbij realiseren dat zo’n dijk vroeger niet hoger was dan ca 2 meter.
• Na ruim 3 kilometer slaan we bij de wierde Hardeweer rechtsaf. Na ruim een kilometer komen we bij een driesprong en vervolgen we de weg (niet links afslaan) in westelijke richting. Na vierhonderd meter kruisen we de Sietse Veldstraweg; we rijden rechtdoor en zien al snel de Piloersemaborg (of Hamsterborg) opdoemen. Bij de borg gekomen kiezen we links het fietspad met klaphek dat door de weilanden zal voeren. Links van de weg zien we in het grasland restanten van de oude borg. Als we bij het tweede klaphek komen slaan we rechtsaf . Het fietspad volgt een oude dijk. Bij de driesprong rijden we rechtdoor over de Jensemaweg.
• Merk op dat het land in de voormalige geul (links gelegen) nu hoger ligt dan het bedijkte oude kwelderland (rechts gelegen). Na ca 2 kilometer passeren we achter elkaar twee keer een driesprong. Steeds rechtdoor fietsen. We rijden vervolgens midden over de wierde Frytum. Binnen enkele honderden meters weer twee driesprongen. Wegen en sloten kronkelen hier en men kan de kluts behoorlijk kwijtraken. Bij de eerste driesprong rechtsaf en bij de tweede doorrijden. Als alles goed gegaan is rijden we op de Frijtumerweg en zien we na ruim een kilometer links van ons de wierde Niehove opdoemen.
• Bij de driesprong nemen we richting Niehove. Volgens velen is Niehove de fraaiste wierde van Groningen. We fietsen een rondje rond de kerk en rijden vervolgens dezelfde weg terug, komen weer bij de driesprong maar kiezen nu voor de richting Oldehove. Na 1.5 kilometer rijden we Oldehove binnen.

Route 2

• De fietsroute start bij de Nederlands hervormde kerk in Oldehove.
• We rijden in zuidelijke richting via de Schoolstraat en in het verlengde daarvan door de Beatrixstraat, slaan bij de driesprong rechtsaf en fietsen door de Hofmastraat. Bij de driesprong slaan we linksaf en rijden over de Buitensingel het dorp uit richting Niehove.
• Na ca 300 meter buiten de bebouwde kom slaan we bij de driesprong linksaf de Noordhornerweg in.
• We rijden ca 2 kilometer tot we weer bij een driesprong arriveren en daar linksaf slaan. We rijden nu over de Jensemaweg. Dit is een oud dijktracé. Merk op dat het land in de voormalige geul (aan onze rechterhand) hoger ligt dan het bedijkte oude kwelderland links. Bij de driesprong rechtdoor het fietspad kiezen.
• Terwijl we nog steeds een oud dijktracé volgen passeren we links de Piloersemaborg (of Hamsterborg). Eventueel kunnen we via een klaphekje een kijkje nemen bij de borg. In de grasland rechts van de borg zien we sporen van de oude borg. In de loods van de heer Harkema stoppen we even voor en kopje koffie of thee.
• Als we het fietspad vervolgen komen we al snel bij een driesprong en slaan daar rechtsaf het fietspad in richting Noordhorn. We rijden dwars door de voormalige geul. De geul zelf is door opslibbing vrijwel verdwenen. Een enkel slootje herinnert er nog aan.
• In Noordhorn rijden we via de woonwijk naar de provinciale weg (de Noorderweg) en vervolgen deze in noordelijke richting). Noordhorn ligt op een zand- en keileemrug. Eigenlijk een stukje Drenthe. De zwerfkeien in de tuinen zijn afkomstig uit de zandrug. Al rijdend merken we dat de weg gaat dalen. We verlaten de zandkop en rijden opnieuw het kleiland (het Rietdal) binnen. Bij een knik in de weg passeren we de oude geul. We zien rechts van de weg de waterloop – de Oude Riet - die het restant vormt van de voormalige geul. De boerderij rechts (de Hoogte geheten) ligt op de oeverwal van de geul. Het landschap is hier stil en wonderschoon.
• Bij de driesprong slaan we linksaf en rijden dwars over de wierde Frytum. Binnen enkele honderden meters volgen weer twee driesprongen. Hier kan men de kluts behoorlijk kwijtraken. Alles kronkelt hier. Ook de sloten. Bij de eerste driesprong rechtsaf en bij de tweede doorrijden. Als het goed gaat rijden we nu op de Frytumerweg en zien we links van ons Niehove opdoemen. Bij de driesprong nemen we richting Niehove. Na een bezoek aan deze fraaie wierde keren we weer terug.
• Juist voor de driesprong begint aan onze linkerhand het nieuwe fietspad dat ons door de weilanden naar de wierde Aalsum zal voeren. Na Aalsum rijden we terug naar Oldehove. Als alternatief kunnen we een klein stukje omrijden langs weggetje dat meteen links op de provinciale weg uitkomt. Hier rijden we langs de Visschershuizen. Vroeger woonden er de vissers en jutters die actief waren op de kwelders langs het Reitdiep (dat toen nog in open verbinding stond met de zee). Rechts aan de horizon ligt de wierde Kenwerd.