Home Organisatie Monumenten Activiteiten Terugblik Weblinks Contact Zoeken
 Open Monumentendag
1. Open Monumentendag 2017
Open Monumentendag 2017 wordt gehouden op zaterdag 9 september 2017. Het thema is "Boeren, Burgers en Buitenlui".

De opening vindt plaats om 10 uur op het plein voor het Oude Raadhuis in Zuidhorn. Er is een wandelijk onder deskundige begeleiding door Zuidhorn. En fietstocht gaat langs verschillende monumentale boerderijen in- en om Zuidhorn. Enkele boerderijen kunt u ook binnen bekijken.

Er is een route langs herbergen en tapperijen. Ook kunt u wandelen door het prachtige wierdedorp Niehove.

Op donderdag 7 september is er een interessante informatie-avond met een viertal korte inleidingen.

Ruim 20 monumenten in de gemeente zullen verder hun deuren openen voor publiek. In verschillende monumenten zijn leuke activiteiten georganiseerd, muziek, tentoonstellingen of film.

U kunt op de verschillende kopjes klikken voor meer informatie.

2. Programma informatieavond
Op donderdag 7 september vindt er een informatieavond plaats in Hotel Restaurant Aduard, Friesestraatweg 13, 9831 TB Aduard.

Aanvang 19:30 uur. Vanaf 19:00 uur is de zaal open en staat de koffie en thee voor u klaar. De toegang en de koffie en thee zijn gratis.

3. Burgers
Zuidhorn: Burgers tussen boeren.

Op zaterdag 9 september is het Open Monumentendag in de gemeente Zuidhorn. De opening vindt plaats om 10:00 uur op het plein voor het Oude Raadhuis door Jan Oomkes, de voorzitter van Open Monumentendag Zuidhorn. Daarna kunt u bij de smederij Poort een kopje koffie drinken.

Om 10:30 uur vindt er een wandeling plaats door de kern van Zuidhorn onder leiding van Taeke Boersma. Hij zal u onderweg vertellen over leven en werk in Zuidhorn.

In Zuidhorn zijn de volgende monumenten en activiteiten te bezoeken:

Dorpskerk, Kerkstaat 18, Zuidhorn.

Rooms-katholieke kerk, De Gast 38, Zuidhorn.

Smederij Poort, Hoofdstraat 17, Zuidhorn.

Fietsmuseum Garage Birza, Jellemaweg 16, Zuidhorn.4. Boeren
Een (fiets)route langs markante boerderijen in Zuidhorn en Den Horn.

Zuidhorn was lang een typisch agrarische gemeenschap. Tot rond 1850 vormden de bewoners van de boerderij één grote familie. Men zat samen aan tafel in de keuken. Daarna nam de welvaart van de boeren toe. Er ontstond een kloof tussen de boer en zijn arbeiders. Het gezin van de boer woonde in het steeds fraaier wordende voorhuis, de knechten en meiden huisden achterin. De boeren gingen zich ook steeds verder ontwikkelen. Verenigingen als Het Nut en de Rederijkers trokken hun belangstelling. In 1837 werd de Maatschappij ter bevordering van de Nijverheid in het Westerkwartier opgericht. Deze organiseerde lezingen voor de boeren in de omgeving. Het oorspronkelijke boerderijtype in het Westerkwartier was het langhuis. Vanaf rond 1600 kwam daarnaast het kop-hals-romp type in ontwikkeling. In de 19e eeuw, met de toenemende welvaart van de boeren, werd het mode om de voorhuizen te vergroten en dwars voor de hals te plaatsen. In- en om Zuidhorn zijn verschillende oude boerderijen nu een rijksmonument. Op Open Monumentendag kunt u een (fiets)tocht maken langs enkele van deze boerderijen. Sommige zullen op Open Monumentendag voor het publiek geopend zijn. Let op: niet alle boerderijen zijn te bezichtigen.

5. Buitenlui
Wie waren toch die buitenlui?

“Boeren, burgers en buitenlui”, dat was de uitroep waarmee de stads- of dorpsomroeper in vroegere tijden de aandacht van zijn publiek trok. Hij sloeg op een blik of luidde een bel en vertelde aan het samengestroomde publiek het laatste nieuws. Vanaf de 19e eeuw verloor de dorpsomroeper veelal zijn functie door de opkomst van de krant.

6. Cafés, Herbergen en Tapperijen
Ontmoetingsplekken van boeren, burgers en buitenlui.

Gaat u van Zuidhorn via Aduard en Den Ham naar Niehove, dan komt u langs verschillende monumenten die vroeger of juist nu een horeca gelegenheid zijn. Zuidhorn kende vroeger vele herbergen en tapperijen. In Aduard heb je het Rechthuis en de herberg Onder de Linden. In Den Ham ligt de Piloersemaborg. Tenslotte bestaat in het wierdendorp Niehove nog steeds Eisseshof.

7. Niehove
Wandelen door een Gronings wierdedorp.

Niehove is een prachtig dorp om in rond te wandelen en u in te leven hoe het er vroeger was. Het is in z’n geheel een beschermd dorpsgezicht met de karakteristieke vorm van een wierdedorp. Midden op de wierde staat de kerk, daar omheen twee ringen van bebouwing, de binnenring met de voorkant naar de kerk gericht de buitenste ring met de voorkant naar de andere kant gericht. In de kerk (7) is een tentoonstelling over de geschiedenis van het dorp. De kerk is alleen ’s morgens open voor bezoekers. De geïsoleerde ligging van Humsterland en de verzorgende functie van Niehove voor de omgeving leidde in het begin van de vorige eeuw tot een groot aantal winkeltjes, werkplaatsen en bedrijfjes. In vrijwel ieder voorhuis rond de Kerkstraat was wel een winkeltje gevestigd. En in het achterhuis was dan dikwijls ook nog een werkplaats. In 1910 had Niehove 21 winkels waarvan 2 kruideniers, 2 slagers, 3 textielzaken, 2 schoenmakers en 3 cafés. In 1958 waren er nog 15 winkels over en nu …….

8. Monumenten open voor het publiek.
Op zaterdag 9 september zijn de volgende monumenten te bezichtigen. De openingstijden zijn van 10:00 uur tot 17:00 uur tenzij anders vermeld.